Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem

Get Adobe Flash player

Przydatne Linki:

  • Biblioteka Narodowa
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Mazowiecki Instytut Kultury

Nowości

  • s1.jpeg
  • s2.jpeg
  • s3.jpeg
  • s4.jpeg

Polecane strony:

Statystyki odwiedzin

Odsłon artykułów:
319444

16 stycznia 2019 roku obchodzimy 70. rocznicę utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem. 

W środę 16 stycznia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadownem, z uwagi na tak doniosłą rocznicę, na wszystkich czytelników, którzy wypożyczą!!! tego dnia choć jedną książkę, będą czekały niespodzianki – pewna jest porcja urodzinowego tortu, a także udział w losowaniu jednego z dziesięciu okolicznościowych kalendarzy (losowanie odbędzie się podczas spotkania autorskiego organizowanego przez Bibliotekę w dniu 18 stycznia br.).

To tyle wstępu do dalszej części historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem. Przypomnijmy…

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem  rozpoczęła swoją działalność  16  stycznia  1949  r.

Podstawowe cele i zadania jednostki zostały określone w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Sadowne nadanym przez Radę Gminy Uchwałą z 14 września 2007 r. W 2008 roku Uchwałą Nr XVIII/93/08 zmieniono nazwę biblioteki na: Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem.            

W pierwszej części biografii naszej Biblioteki ujęty został okres Jej „tułaczki” i rozwoju do czasu… „przeprowadzki” w 2011 roku do nowej i już stałej siedziby przy ul. Kościuszki 35 w Sadownem. Gdzie to jest? Wiedzą zapewne wszyscy i jeszcze pamiętają popularny sklep miejscowego GS-u, zwany „Jedynką”. Obecnie drogę do budynku Biblioteki „wydeptują” przeważnie gorliwi czytelnicy oraz uczestnicy zajęć czy imprez organizowanych zarówno przez Bibliotekę, Gminny Ośrodek Kultury, jak i Muzeum Ziemi Sadowieńskiej. Wszystkie te instytucje, którymi zarządza ten sam Dyrektor, mają swoją siedzibę w tym budynku.

Ale wróćmy do Biblioteki i jej obecnego funkcjonowania!

Jednym z ustawowych zadań biblioteki jest prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Biblioteka udziela informacji na wiele różnych tematów. Czytelnicy w wielu przypadkach dostają od razu odpowiedź na zapytanie, czasami zdarzają się trudniejsze pytania, na które nie można udzielić tak szybko odpowiedzi.

Stopniowo rozszerza się zakres tematyczny udzielanych informacji, a mają na to wpływ w największym stopniu użytkownicy biblioteki. Niekiedy pytania czytelników są zaskakujące, zwłaszcza tych, którzy w bibliotece widzą nieprzebrane źródło wiedzy.  

Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwowany jest wzrost liczby studentów wśród czytelników. W związku z tym Biblioteka musi być przygotowana na pytania z bardzo różnych dziedzin. Najwięcej zapytań dotyczy historii, regionu, nauk społeczno-politycznych, pedagogiki, psychologii, filozofii, nauk przyrodniczych. Stąd też, również dla uzupełnienia materiałów pomocniczych, rozszerzenie działalności Biblioteki i nowa oferta – Wypożyczalnia ACADEMICA, największa w Polsce Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych. Do korzystania z niej i informacji internetowych zachęcamy wszystkich czytelników – w czytelni sadowieńskiej Biblioteki czeka na nich 7 komputerów z dostępem do Internetu.

Podstawowym warsztatem pracy, jaki mają do dyspozycji bibliotekarze, jest księgozbiór podręczny, fachowa prasa („Poradnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz”). Obecnie bardzo cennym źródłem informacji jest też Internet, który w działalności informacyjno-bibliograficznej w bibliotece pełni bardzo ważną rolę. To dzięki niemu kopiowane są gotowe rekordy do bazy internetowego programu bibliotecznego. Poprzez powszechny dostęp do Internetu pozyskano też dodatkową grupę użytkowników Biblioteki.

Bibliotekarze pomagają swoim czytelnikom w krytyczny sposób spojrzeć na informacje z wirtualnego świata, porównując je z innymi klasycznymi źródłami, jakimi są słowniki, encyklopedie i leksykony. Biblioteka umożliwia także poprzez Internet wyszukiwanie książek w zbiorach innych odległych bibliotek posiadających katalogi internetowe.           

Do szczegółowych zadań Biblioteki Gminnej w Sadownem poza gromadzeniem, udostępnianiem i opracowaniem zbiorów należy także:

- popularyzacja książki i czytelnictwa,

- współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb oświatowych, a także kulturalnych mieszkańców gminy. 

W społeczeństwie istnieje przekonanie, że biblioteka to instytucja, która wyłącznie gromadzi zbiory i udostępnia je. Nic bardziej mylnego. W wielu bibliotekach publicznych, szczególnie w gminach wiejskich, prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna i kulturalno-oświatowa. Działalność ta jest ściśle związana z warunkami lokalowymi i możliwościami finansowymi placówki.

Biblioteka jest niekwestionowanym zapleczem rozwoju kultury, podnoszącym poziom intelektualny społeczności. W środowisku Gminy Sadowne była do niedawna jedyną placówką kulturalną - od roku 2007 wsparciem dla niej jest Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, które wyszło ze swoją działalnością na zewnątrz, a od roku 2011 Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem.

Gmina Sadowne ma charakter typowo rolniczy, dlatego jej potrzeby kulturalne do niedawna nie były wygórowane, zaś czas mieszkańców na rozrywkę ograniczony. Od kilku lat gmina zmienia charakter. Śmiało można powiedzieć, że staje się terenem rekreacyjno -wypoczynkowym. W miesiącach letnich przebywa tu wielu gości, którzy przyjeżdżają na urlopy, długie weekendy. Mieszka tu także wielu emerytów m.in. tych, którzy zamienili na stałe miasto na wieś. Ludzie ci dysponują dużą ilością wolnego czasu i szukają różnych form spędzania go. Stąd pomysł na Klub Seniora i bieżąca współpraca z nim.

Organizowane przez bibliotekę imprezy nie tylko zwiększają liczbę czytelników, ale też wpływają na ich aktywność, rozwijają zainteresowanie książką oraz pobudzają aktywność kulturalną.

Wspomnijmy tylko niektóre z form działalności:

- spotkania autorskie

- koncerty

- bezpłatne multimedialne kursy języków obcych

- rekreacja, marsze nordic walking, rajdy rowerowe np. „Odjazdowy Bibliotekarz”

- konkursy czytelnicze i konkursy świąteczne

- noc bibliotek

- narodowe czytanie

- lekcje biblioteczne

- eliminacje do konkursów recytatorskich dla dzieci – m.in. im. Kornela Makuszyńskiego i Warszawska Syrenka

- zajęcia podczas ferii i wakacji, festyny, pikniki, bale i współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci

- wydawanie ciekawych pozycji książkowych

- wystawy, wernisaże, plenery malarskie, warsztaty np. decoupage, kiermasze świąteczne

Działalność taka przyczynia się do wzrostu prestiżu placówki w środowisku, a warto też wspomnieć, że Biblioteka pełni również funkcję centrum informacji lokalnej i regionalnej.

Podsumujmy!!!

Gminna Biblioteka w Sadownem jest biblioteką z 70-letnim stażem i jest instytucją o charakterze tradycyjnym - najważniejszy jest tu kontakt z drugim człowiekiem. Jest nie tylko miejscem gdzie można wypożyczyć książkę czy skorzystać z Internetu, ale także porozmawiać - Bibliotekarz jest osobą, z którą można podzielić się swoimi smutkami i radościami.

Biblioteka jest także świetlicą dla dzieci i młodzieży czekających na autobus do domu lub na pracujących rodziców. Ten czas wykorzystują w różny sposób: czytają książki, czasopisma, korzystają z Internetu bądź odrabiają lekcje. Bądźmy pewni, że odpowiedzialnie zajmą się nimi pracujący tam bibliotekarze: p. Ewa Piórkowska, p. Barbara Klimek, p. Monika Kądziela i p. Anna Jakubik-Laska.

Biblioteka stała się placówką nowoczesną, posiada komputery i katalogowany księgozbiór, co ułatwia szczególnie pracę bibliotekarzom.              

Biblioteka w Sadownem cieszy się dużym zainteresowaniem, ale też i uznaniem. Świadczą o tym czołowe miejsca pod względem wypożyczeń i czytelników w powiecie, a także w rankingach krajowych.

Ciekawostką niech będzie informacja o bardzo dobrej pozycji sadowieńskiej Biblioteki w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej. W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem uplasowała się w nim na 145. miejscu, ale, co najważniejsze - oprócz 145. miejsca na prawie 650 placówek w kraju, zajęła 13. miejsce w tak potężnym województwie mazowieckim.

Rok 2018 okazał się jeszcze lepszy:

- 121. miejsce w kraju pośród prawie 750 sklasyfikowanych w Rankingu bibliotek (W tegorocznej, ósmej już edycji ogólnopolskiego Rankingu, organizatorzy wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast - z wykluczeniem miast na prawach powiatu. Odpowiedzi udzieliły 733 placówki, które tym samym wzięły udział w Rankingu).

- 11. miejsce w województwie mazowieckim (Sieć biblioteczna na Mazowszu wg stanu na dzień 01.07.2018 r. liczy ogółem 958 placówek:  342 biblioteki i 616 filii - w Warszawie: Biblioteka Wojewódzka, 18 Bibliotek Dzielnicowych i 184 filie. W Rankingu oceniano m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców oraz średnie zatrudnienie w placówce. W rankingu liczy się także czas pracy biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu dziesięciu lat, jako procent całego zbioru oraz zakupione nowe książki. Dodatkowe punkty można było uzyskać w Rankingu m.in. za dostępność dla czytelników prasy, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne, literackie).

- 1. miejsce w powiecie węgrowskim (w naszym powiecie funkcjonuje ogółem 23 placówki, w tym: 9 bibliotek i 14 filii. W Rankingu wzięły udział 4 biblioteki).

Ta obiektywnie wysoka pozycja sadowieńskiej Biblioteki w Rankingu Bibliotek Rzeczpospolitej 2018 jest efektem wytężonej pracy zatrudnionych tu bibliotekarzy oraz wprowadzanych zmian, których celem jest dostosowanie się do oczekiwań czytelników.

Poszerzanie oferty, otwarcie się na nowe grupy użytkowników, unowocześnianie biblioteki, sprawiły, że Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem staje się nowoczesną biblioteką na miarę XXI wieku, stąd też prawdopodobnie ciągły wzrost liczby jej użytkowników. 

A tak przy okazji, w Rankingu uwzględniana jest także liczba czytelników na 1000 mieszkańców, dlatego już teraz, z myślą o udziale i pozycji w kolejnym Rankingu, zapraszamy do Biblioteki nowych czytelników.

Proszę nie zapomnieć też o środzie 16 stycznia – 70. urodziny GBP w Sadownem!!!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Barbara Klimek/Sławek Chyliński

Źródło: Historia i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem, Barbara Klimek, 2009

loader

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem czynna jest w godzinach:

- Poniedziałek 08:00 - 18:00
- Wtorek 08:00 - 18:00
- Środa 08:00 - 18:00
- Czwartek 08:00 - 18:00
- Piątek 08:00 - 18:00


Kontakt:

GBP w Sadownem, 07-140 Sadowne, ul. Kościuszki 35.
tel: (0-25) 675 - 32 - 72
e-mail: gbp@gbpsadowne.pl